מזון לעופות - מטילות

תערובת ישובי גדרות תכולה - חלבון כללי שומן כללי סידן זרחן כללי תאית כללית מלח ח. לינולאית מנגן מוסף אנרגיה מטבולית