ציוד אורווה

Neatsfoot שמן לאוכף ולמוצרי עור Neatsfoot שמן לאוכף ולמוצרי עור 140.00₪
מלכודת בעלי חיים מתקפלת מלכודת בעלי חיים מתקפלת המתאימה לחתולים נמיות ועוד... מלכודת בעלי חיים מתקפלת מלכודת בעלי חיים מתקפלת המתאימה לחתולים נמיות ועוד...0.00₪
Blaudes Aerosol לחיטוי וטיפול מפטריות וחיידקים בשיניים בבקרBlaudes Aerosol לחיטוי וטיפול מפטריות וחיידקים בשיניים בבקר80.00₪
Blaudes Aerosol לחיטוי וטיפול מפטריות וחיידקים בשיניים אצל בקרBlaudes Aerosol לחיטוי וטיפול מפטריות וחיידקים בשיניים אצל בקר50.00₪
BYE-FLY 2000 ווקס למוצרי עור BYE-FLY 2000 ווקס למוצרי עור 50.00₪
itch-free+citronella cream איץ' פרי - תכשיר קרם אורגני לטפול בגרדתitch-free+citronella cream  איץ' פרי - תכשיר קרם אורגני לטפול בגרדת90.00₪
אבוס עם ווי תליה לתא סוסים באורווה או למאנז'אבוס עם ווי תליה לתא סוסים באורווה או למאנז'80.00₪
הרקולס - מלכודת דבק מקצועית וחזקה ביותר לחולדות, מכרסמים, עקרבים ורמשים זוחלים - 2 מלכודות במארזהרקולס - מלכודת דבק מקצועית וחזקה ביותר לחולדות, מכרסמים, עקרבים ורמשים זוחלים - 2 מלכודות במארז0.00₪
ווקס למוצרי עורווקס למוצרי עור49.00₪
זבובן - מלכודת לזבובים חד פעמיתזבובן - מלכודת לזבובים חד פעמית30.00₪
חבל לאסו0.00₪
חבל לונג' לסוסחבל לונג' לסוס70.00₪
טורפת זבובים - מלכודת זבובים בעלת עוצמה גדולה ומקצועית - ללא רעלים טורפת זבובים - מלכודת זבובים בעלת עוצמה גדולה ומקצועית - ללא רעלים 25.00₪
כף האכלה מפלסטיקכף האכלה מפלסטיק35.00₪
מבודד לגדר חשמליתמבודד לגדר חשמלית0.00₪
מברשת גומי לסוסמברשת גומי לסוס30.00₪
מברשת לסוסמברשת לסוס40.00₪
מברשת לפרסהמברשת לפרסה15.00₪
מגרדת פלסטיק מגרדת פלסטיק 10.00₪
מכשיר חשמל לארווהמכשיר חשמל לארווה780.00₪
מכשיר חשמל לארווה900.00₪
מלכודבק - מלכודת דבק למכרסמים חולדות עכברים ורמשים 2 מלכודות במארזמלכודבק - מלכודת דבק למכרסמים חולדות עכברים ורמשים 2 מלכודות במארז0.00₪
מלכודת לזבובים וצרעות + פיתוי צ.ר.צ.ר במבחר גדליםמלכודת לזבובים וצרעות + פיתוי צ.ר.צ.ר במבחר גדלים30.00₪
מנקה פרסותמנקה פרסות10.00₪
מסרק קירצוף לסוסמסרק קירצוף לסוס30.00₪
מרסס בלחץ אויר להדברת חרקיםמרסס בלחץ אויר להדברת חרקים60.00₪
מרסס ידני לגינה - בקבוק התזהמרסס ידני לגינה  - בקבוק התזה60.00₪
ספריי להרחקת זבובים ויתושים לסוסים BYE-FLY 2000sport ספריי להרחקת זבובים ויתושים לסוסים BYE-FLY 2000sport 200.00₪
ספריי להרחקת זבובים ויתושים עם שמן מינראלי BYE-FLY 2000 ספריי להרחקת זבובים ויתושים עם שמן מינראלי BYE-FLY 2000 200.00₪
קרם ידיים לעובדי חוות סוסים, רפתות, מחלבות ודירקרם ידיים לעובדי חוות סוסים, רפתות, מחלבות ודיר0.00₪
רפידה - שמיכה לאוכףרפידה - שמיכה לאוכף100.00₪
שוקת אוטומטית לסוסים, בהמות, כבשים וכלביםשוקת אוטומטית לסוסים, בהמות, כבשים וכלבים150.00₪
שוקת לחיצה מקורית לסוסיםשוקת לחיצה מקורית לסוסים150.00₪
שמיכה אורטופדית לאוכףשמיכה אורטופדית לאוכף0.00₪
שמיכה לאוכף - רפידהשמיכה לאוכף - רפידה100.00₪
שמיכות לאוכף אינגליש - רפידותשמיכות לאוכף אינגליש - רפידות100.00₪
שמן למוצרי עור MEATSLENE HARNESS OILשמן למוצרי עור MEATSLENE HARNESS OIL0.00₪
שמן פרסות פיבינג Feibing's Hoof lotion dressing שמן פרסות פיבינג Feibing's Hoof lotion dressing 0.00₪
תחבושת - חד פעמיתחבושת - חד פעמי15.00₪